Zdravé kosti sa formujú už v detstve

Uverejnené 16:59
vitamin-d-a-zaklad-zdravych-kosti

Keď deťom chýba slniečko

Rachitída, ľudovo prezývaná krivica, má prívlastok aj „anglická choroba“. V 19. storočí, v období priemyselnej revolúcie, keď prichádzalo k masovej migrácii obyvateľov anglického vidieka do miest, začalo ľuďom chýbať slnko. Obrazne, aj doslova.

Mestské prostredie a režim dňa, diktovaný neľútostným pracovným nasadením, zredukovali čas, keď mohli slnečné lúče pôsobiť na organizmus, na minúty. Epidémia krivice nenechala na seba dlho čakať nielen v Anglicku, ale v celej priemyselnej Európe. V tom čase bolo napríklad len v Británii postihnutých krivicou až 90 % detí do štyroch rokov!

V minulosti vypracovali detskí lekári systém prevencie rachitídy od útleho veku. A aj vďaka dopĺňaniu vitamínu D a rozsiahlej edukácii, sa podarilo toto ochorenie odstrániť. V 60-tych rokoch minulého storočia bola rachitída skôr kuriozitou.

Ako vzniká rachitída

Zdalo by sa, že dnes sa už rodičia nemusia tejto raritnej diagnózy obávať. Ale stúpajúce čísla dokazujú celosvetové zníženie hladiny vitamínu D u väčšiny detí. To nás núti, aby sme tému opäť otvorili a vážne sa ňou zaoberali.

Rachitída je ochorenie, spôsobené nedostatkom vitamínu D v rastúcom organizme. Kvôli tomuto nedostatku, neprebieha proces osifikácie kostí správne:

  • nie sú dostatočne silné,
  • nedokážu uniesť hmotnosť tela,
  • krivia sa, deformujú sa, 
  • lámu sa (dlhé kosti dolných končatín, chrbtica, rebrá, panva aj lebka).

Nedostatok vitamínu D u detí môže vzniknúť ľahko, pretože v období intenzívneho rastu v detstve a v dospievaní, vyžaduje výstavba kostí zvýšený prísun kalcia, čím stúpajú aj nároky na príjem vitamínu D.

Ani s deťmi sa nevyhýbajte slnku

Provitamín D, nachádzajúci sa v koži, sa totiž mení na účinný vitamín D len vďaka slnečnému žiareniu. V obdobiach roka, keď je znížená intenzita ultrafialového žiarenia, môže u detí dochádzať k nedostatku vitamínu D. Pamätajme si, že aj s menšími deťmi sa treba pokúsiť o bezpečný a zdraviu prospešný pobyt na slnku.

Obohacujte stravu detí

Nízka koncentrácia vitamínu D v materskom mlieku, vyžaduje suplementáciu vitamínom D, a to už od útleho veku. Pre zdravé kosti u detí, je potrebné zabezpečiť prísun vitamínu D v mlieku, aj dostatočné množstvo vápnika a fosforu.

Priveľmi múčna strava môže znižovať vstrebávanie vápnika z čreva. Odborníci neodporúčajú, do troch rokov života dieťaťa žiadne experimentovanie s alternatívnymi výživovými spôsobmi stravovania.

zdravé-kosti

Pozor na iné ochorenia

Hypovitaminóza D u detí môže vzniknúť aj pri niektorých chorobách, napr. pri poruchách črevnej absorpcie, pri chorobách pečene a obličiek a pod.

Dôležité sú pravidelné návštevy u lekára

Pravidelná zdravotná starostlivosť, lekárske kontroly detí, prevencia, ale aj vysoká životná úroveň obyvateľstva, zabezpečili, že rachitída v našich podmienkach takmer vymizla. Ak si uvedomíme, že toto ochorenie vzniká pri dlhodobom nedostatku vitamínu D najčastejšie počas prvých dvoch rokov života, môžeme ďakovať systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku, že dokáže zachytiť deficitný stav v skorých a nerozvinutých štádiách, a naše deti tak „nespoznajú“ rachitídu.

Základné podmienky, aby malo moje dieťa zdravé kosti:

  • dieťa sa adekvátne pohybuje na slnku,
  • má pravidelné pohybové aktivity (proti vzniku detskej obezity),
  • absolvujem s ním pravidelné preventívne prehliadky u praktického lekára pre deti a dorast,
  • dodržiavam správnu techniku podávania vitamínu D,
  • podávam mu vyváženú stravu, s dostatočným množstvom bielkovín a minerálnych látok,
  • do troch rokov dieťaťa, neexperimentujem s alternatívnymi spôsobmi stravovania.
 

Najnovšie články