Vitamín D: Doprajte svojim deťom slnečné kúpele!

Uverejnené 2:55
vitamín D

Nie nadarmo naši múdri predkovia vravievali : „Kam nechodí slnko, tam chodí lekár.“

A platí to aj pre našich najmenších. Vďaka slnečným lúčom sa totiž tvorí dostatok vitamínu D v tele, čo má kľúčový význam pre správny rast dieťaťa.

Ako si však poradiť s dilemou o potrebe slnenia a vitamínu D, keď na druhej strane stoja varovania o škodlivosti ultrafialového žiarenia?

Aj tu platí múdrosť predkov: „Všetko s mierou.“

Vitamín D a jeho vplyv na kosti detí

Vitamín D má vo vývoji detského organizmu nezastupiteľné miesto. Okrem toho, že ovplyvňuje metabolizmus vápnikafosforu, čím podporuje optimálny vývoj kostry dieťaťa, má aj množstvo ďalších účinkov.

V minulosti sa nedostatok vitamínu D prejavoval v detskom veku rozvojom krivice – rachitídy. Aj preto má prívlastok antirachitický. Dnes sa, našťastie, vďaka dopĺňaniu vitamínu D do 2. roku života dieťaťa, krivica v populácii nevyskytuje.

Rachitída, mäknutie kostí pre nedostatočný prísun vápnika, je porucha rastúceho organizmu. Najviac ohrozuje malé deti, deti rýchlo rastúce, nedonosené deti a deti v období rekonvalescencie.

Mimokostné účinky vitamínu D u detí

 V súčasnosti sa objavuje stále viac výskumných zistení o význame vitamínu D v prevencii rozvoja viacerých závažných ochorení. Je dokázané, že nízka hladina vitamínu D zvyšuje u detí pravdepodobnosť:

 • astmy,
 • alergických ochorení,
 • akútnych ochorení dolných dýchacích ciest,
 • oneskoreného psychomotorického vývoja,
 • obezity

Vitamín D priaznivo ovplyvňuje imunitu, čím chráni dieťa, aby sa uňho rozvinuli ďalšie ochorenia, ako napr:

 • diabetes mellitus I. typu,
 • roztrúsená skleróza,
 • reumatická artritída,
 • lupus erythematodes.

Odkiaľ dieťa získava dostatok vitamínu D?

Vitamín D produkuje ľudská koža, a to vďaka slnečnému žiareniu. Menšiu časť vitamínu môžeme získať z potravy, materské mlieko však nezabezpečí pre dieťa jeho dostatočné množstvo.

Aj preto je dôležitá správna vitamínová profylaxia, v rámci ktorej pediatri predpisujú deťom do 2. roku života užívanie vitamínu D v kvapkách. Vitamínom D je fortifikovaná (obohatená) aj umelá výživa dojčiat.

„Po druhom roku života dieťaťa zväčša matky v podávaní vitamínu D nepokračujú. U bežnej populácie detí, sa hladina vitamínu D obvykle nemonitoruje, len v prípade určitých zdravotných komplikácií dieťaťa. Takže väčšinou nevieme, akú hladinu vitamínu D má bežná populácia detí,“ tvrdí pediatrička, MUDr. Eva Sláviková.

Aj väčším deťom chýba vitamín D

Aj keď sa povinná vitamínová profylaxia končí druhým rokom života dieťaťa, deti počas svojho rastu naďalej potrebujú dopĺňanie vitamínu D. Prevládajúci životný štýl (skrývanie sa detí pred slnkom, pobyt vnútri) však nepraje získavaniu dostatočného množstva vitamínu. Preto je namieste, aby ste konzultovali odborníkom, ako pokračovať v dopĺňaní vitamínu D aj u starších detí.

MUDr. Eva Sláviková vo svojej ambulancii odporúča, zistiť koncentráciu vitamínu D v krvi dieťaťa, a to v prípade častých respiračných infekcií, častých zlomenín, alebo intuitívne – pri ochoreniach, ktoré môžu s nedostatkom vitamínu D súvisieť.

„Výsledky, aj náhodných vyšetrení, ukazujú, že bežná populácia detí má veľmi nízke hladiny D vitamínu. Vo svojej praxi som ešte normálnu hladinu vitamínu D nezistila!,“ odhaľuje pravdu odborníčka.

Na otázku, či by mali matky podávať vitamín D aj po druhom roku života dieťaťa, MUDr. Straková z Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny DFNsP odpovedá:

„Myslieť si to môžem, ale na to treba štandardné terapeutické postupy, dané oficiálnymi odbornými spoločnosťami.“

V nedávnej štúdii Furková a spol. (2010) zistili nízke koncentrácie vitamínu D až u 77,7 % slovenských detí a adolescentov vo všetkých vekových skupinách (okrem detí do 2. roku života). Veľmi nepriaznivý je fakt, že najväčší nedostatok vitamínu D majú detí v predadolescentnom a adolescentnom veku, najmä v jesennýchzimných mesiacoch.

Pokiaľ sa nepohybujeme na slnku, alebo vládnu jesenné, či zimné mesiace, resp. nekonzumujeme potraviny s dostatočným obsahom vitamínu D, je potrebné dopĺňať vitamín D nielen u dojčiat, ale aj v ostatných vekových kategóriách.

Neskrývajte deti pred slnkom!

Kočíky so strieškami, zakrývanie detí v kočíkoch bielou, ba dokonca čiernou prikrývkou, neprimerané obliekanie detí, natieranie krémami s vysokým stupňom ochrany… Aj keď sú deti vonku, majú maximálne zabránený prístup k slnečnému žiareniu.

„V súvislosti s tvorbou vitamínu D, je aj pre deti potrebný dostatočný pobyt na slnku.

Odborníci deťom jednoznačne neodporúčajú pobyt na priamom obedňajšom slnku, ale v ostatných prípadoch nie je vhodné, aby sme dieťaťu zakrývali pred slnečnými lúčmi tvár a končatiny,“ konštatuje MUDr. Eva Sláviková.

Ako dodáva, bolo by vhodné, keby deti trávili dostatočný čas na slnku, samozrejme, nie na priamom slnku.

Ako deti slniť?

Na prirodzené doplnenie vitamínu D stačí aspoň 20 minútový (denný) pobyt na slnku. Netreba dieťa priamo opaľovať, no treba sa s ním pohybovať na čerstvom vzduchu.

MUDr. Straková zdôrazňuje, že vitamín D sa nazýva aj „slnečný vitamín“, a preto by ho mal detský organizmus získať prostredníctvom slnečného žiarenia.

„Je pochopiteľné, že vzhľadom na jeho nežiaduce účinky, sa ho ľudia boja. Ale aj tu by mal fungovať zdravý rozum. Najvhodnejšie je, používať zlatú strednú cestu, teda slnečné žiarenie využívať s mierou aj u detí.“

Odporúčania pre deti (podľa MUDr. Strakovej):

 • pobyt na slnku medzi 11. a 12. hodinou predpoludním, alebo medzi 14. a 15. hodinou, keď už nie je intenzita slnečného žiarenia silná, ale stále dostatočná,
 • stačí, keď slnečným vystavíme určitú časť tela dieťaťa (napr. tvár a ruky), na 15 – 20 minút, bez použitia ochranných krémovochranných odevov,
 • deti do 3 rokov nevystavujeme priamemu slnečnému žiareniu, dostatok vitamínu D získajú aj pri nepriamom slnení.

Spracované podľa prednášky:

Majú naše deti dostatok D vitamínu?

MUDr. Gabriela Straková, Neonatologická klinika intenzívnej medicíny DFNsP, MAMA –CENTRUM, Nadácia Horský park, 24.2.2016

 

Najnovšie články