Vitamín D a klimaktérium: Hrozí mi osteoporóza?

Uverejnené 23:51
vitamín-d-klimaktérium-2

Klimaktérium prichádza medzi 45. – 55. rokom života ženy. Trvá niekoľko rokov a môžeme ho rozdeliť na určité fázy.

Pojmom klimaktérium označujeme celú fázu prechodu u ženy: od plnej pohlavnej zrelosti, až po „sénium“, tzn. obdobie cca medzi 45. a 60. rokom života. Medzi 45. – 55. rokom prichádza u ženy k menopauze. Týmto termínom označujeme posledné menštruačné krvácanie (riadené vaječníkmi). Menopauza a klimaktérium sú teda dve rôzne veci.

Počas klimaktéria prirodzene klesá tvorba ženských pohlavných hormónov (estrogénov), ktoré dovtedy organizmus chránili, a ich nedostatok predstavuje pre organizmus určité zdravotné riziká – vzrastá riziko srdcovocievnych chorôb, malígnych ochorení, ale aj riziko vzniku osteoporózy. Predpokladané riziko osteoporózy u 50-ročnej Európanky je asi 40 %.

Klimaktérium a osteoporóza

Rednutie kostí nazývame osteopénia, v určitom stupni sa už hovorí o osteoporóze. Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému znižovaniu kostnej denzity. Kosti postupne rednú, sú viac pórovité, menej pevné, strácajú pružnosť a ľahšie sa lámu. Vo vyššom veku bývajú u postmenopauzálnych žien typické zlomeniny predlaktia, bedrového krčka, tlakové zlomeniny stavcov.

Deficit vitamínu D u žien v staršom veku

Vitamín D je nenahraditeľným prvkom v zložitom systéme udržiavania rovnováhy vápnika a fosforu v organizme. Vitamín D je rozhodujúcim faktorom procesu zabudovávania vápnika do kostí. Aj kosti totiž podliehajú počas života prirodzeným zmenám.

V detstve a adolescencii prevládajú procesy kostnej novotvorby. Náš kostrový systém má maximum kostnej hmoty približne v 20. roku veku. Kosť v dospelosti podlieha neustálej prestavbe, keď sa strieda novotvorba kosti, s jej odbúravaním.

Po ukončení tvorby ženských pohlavných hormónov, začne u žien prevládať proces odbúravania kostnej hmoty, ktorý môže (podľa odborných údajov) dosahovať úbytok až 7 % ročne. Tento pokles je spôsobovaný aj nedostatočným prísunom vitamínu D a vápnika. V staršom veku je deficit vitamínu D hlavnou príčinou vzniku osteoporózy.

Dá sa vyhnúť osteoporóze?

Ženy v klimaktériu patria k najrizikovejšej časti populácie, ktorá je ohrozená poklesom kostnej hmoty. Osteoporóza je typickým chronickým ochorením, ktoré vo vyššom veku vedie k závažným zlomeninám. Dostatočný príjem vitamínu D teda patrí k najvýznamnejším preventívnym opatreniam.

vitamín-d-klimaktérium-2

Vitamín D dodáva silu celému organizmu

Vitamín D má význam nielen v kostnom metabolizme, ale prospešne pôsobí na celý organizmus. Štúdie v posledných desaťročiach dokázali prepojenie medzi nedostatkom vitamínu D a zvýšeným rizikom cukrovky, zvýšeným krvným tlakom, infekčnými ochoreniami, sklerózou multiplex, srdcovo-cievnymi ochoreniami, rakovinou, ale aj zníženou funkciou obličiek.

Dostatok vitamínu D chráni ženy po menopauze nielen pred nástupom osteoporózy, ale má aj protektívne (ochraňujúce) účinky v prevencie iných závažných ochorení.

Vitamín D chýba aj ženám, ktoré nie sú v klimaktériu

Slovenské neštátne zdravotnícke zariadenie, v spolupráci s piatimi slovenskými mestami, realizovalo pred niekoľkými rokmi štúdiu, v ktorej zisťovalo hladiny vitamínu D u 162 žien vo veku od 23 do 42 rokov, u ktorých sa nepredpokladá deficit vitamínu D. Výsledky prekvapili aj odborníkov. Aj keď sa vyšetrenia vykonávali na jeseň, teda v období, keď sa dajú predpokladať vysoké zásoby D-éčka, deficit vitamínu D zistili až u 50 % žien.

Ako získať dostatok vitamínu D počas klimaktéria

Najviac vitamínu D sa tvorí v koži vďaka slnečnému žiareniu (až 95 %), časť prijímame v potrave (5 %). Pri primeranom pobyte na slnku, si organizmus dokáže „vyrobiť“ dostatočné množstvo vitamínu D.

Koža má schopnosť regulovať množstvo vitamínu D, ktorý vzniká pôsobením slnečného žiarenia, a zároveň ju to posilňuje proti možnému toxickému účinku žiarenia. Kozmetické prostriedky s vysokým ochranným faktorom, ktoré ženy v súčasnosti často používajú ako prevenciu proti melanóm kože, však znižujú schopnosť organizmu, aby si vytváralo vitamín D.

Slniť sa treba v bezpečnom čase a primerane. Takýmto spôsobom najprirodzenejšie zabezpečíme stabilnú hladinu vitamínu D v organizme.

V jedálnom lístku žien vo vyššom veku by nemali chýbať ryby, rybie oleje, vaječné žĺtky, mliečne výrobky, či potraviny obohatené o vitamín D. To, či je žena „odkázaná“ na užívanie doplnkových zdrojov vitamínu D, spoľahlivo preukáže tzv. 25 (OH) D test, o ktorý môžete požiadať svojho všeobecného lekára.

vitamín-D-klimaktérium-33

Koľko vitamínu D potrebuje žena počas klimaktéria

V súčasnosti sa ženám v klimaktériu odporúča dávka až 800 IU (medzinárodných jednotiek), spolu s dostatočným prísunom vápnika. Ak bola použitá táto kombinácia, odborníci pozorovali výraznejší efekt u pacientov so zníženou kostnou hustotou, resp. rizikom poklesu tvorby kosti.

Dostatočný príjem vitamínu D pôsobí priaznivo na priebeh osteoporózy, a teda znižuje riziko zlomenín u žien po klimaktériu. K dispozícii je dnes veľa doplnkov v tabletkovej alebo kvapalnej forme.

Ako predchádzať osteoporóze?

  • Udržiavajte pevnosť kostí a silu svalov, predovšetkým pravidelným pohybom.
  • Zabezpečte pre telo dostatočný prísun vápnika, ktorý je základnou stavebnou zložkou kostného tkaniva.
  • Nevyhýbajte sa slnku, je prirodzeným zdrojom tvorby vitamínu D v organizme.
  • Dopĺňajte vitamín D prostredníctvom výživových doplnkov.

Spracované podľa prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.: Vitamín D a ochrana kostí v menopauze, Univerzitná nemocnica v Bratislave; Tatiana Juriková: Klimaktérium a menopauza sú dve rozdielne veci, Slovenský pacient.

 

Najnovšie články