Vitamín D a životný štýl

Uverejnené 17:08
vitamín D-životný-štýl

Premôžte lenivosť

Ste príliš leniví na to, aby ste vyšli von a prežili voľný čas aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu? Je pre vás oveľa lákavejšia predstava vylihovania pred televíziou, či posedávania pre monitorom počítačov, spestrená o konzumáciu všelijakých dobrôt?

Ak si zvolíte druhú alternatívu, robíte chybu, pretože práve aktívny pobyt na slnku je najlepším spôsobom „nabíjania“ tela vitamínom D.

Výskumy varujú

Odborníci konštatujú, že práve zmena životného štýlu a pandémia obezity v posledných dvoch desaťročiach, sa v rozvinutých krajinách podpisujú pod nedostatok vitamínu D, ktorý je príčinou mnohých zdravotných komplikácií v populácii. Mnohé štúdie zistili, že 59 % ľudí má nedostatok vitamínu D, pričom 25 % z nich má extrémne nízke hodnoty vitamínu (Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.: Vitamín D – hormón, ktorý nám chýba).

Stačí len slniečko

Najvýznamnejším a najjednoduchším zdrojom vitamínu D, je jeho premena v koži pomocou UV-B lúčov slnečného žiarenia. Týmto spôsobom sa zabezpečuje v organizme až 90 % prísunu vitamínu D; potrava v podobe morských rýb, mäsa, žĺtkov, pečene, tukov a mliečnych výrobkov, je schopná zabezpečiť 5 – 10 % vitamínu.

Ľudia sa však dnes nevyhýbajú slnku len z lenivosti, ale aj z prehnaného strachu pred rakovinou kože, ktorá sa so slnečnými lúčmi neustále skloňuje. Ak sa však človek vystavuje slnku primerane a s rozumom, nič neriskuje.

vitamín D-životný-štýl-2

Slnko dobíja zásoby D-éčka v tele

Potrebnú dávku vitamínu D v jarnom a letnom období, je možné získať aj každodenným, krátkotrvajúcim (5 – 10 minút) opaľovaním niektorých častí tela (ramená, horné a dolné končatiny). Takto sa v epidermálnych vrstvách kože vytvorí cca 3 000 IU vitamínu D (Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.: Vitamín D – hormón, ktorý nám chýba). V lete slnením, aspoň 20 minútovým, za použitia opaľovacieho krému s nízkym faktorom, pričom sa postupne odporúča zvyšovať účinnosť ochranného faktoru (od 8 vyššie).

Opaľovanie sa odporúča 2- až 3-krát týždenne. Pri 30 minútovom slnení, si dokáže organizmus „vyrobiť“ 10 000 až 12 000 IU vitamínu.

Vitamín D sa ukladá do zásoby. Zásoba vytvorená trojtýždňovým opaľovaním, vystačí približne na tri mesiace. Ak sa teda človek vystavuje slnku primeraným spôsobom, viac získa, ako stratí.

Strážte si hmotnosť

Hladinu vitamínu D v organizme, podporuje nielen vhodné zloženie potravy (obsahujúcej tento vitamín), ale aj optimálna hmotnosť. A nezabúdajme, že aj alkohol spomaľuje premenu vitamínu D v tele.

Vitamín D je rozpustný v tukoch, a aj u zdravých osôb sa ukladá aj v tukovom tkanive. U ľudí s nadváhou, či obezitou, sa do zmnoženej časti tukového tkaniva ukladá väčší podiel vitamínu D, avšak tam je funkčne neaktívny. Nadbytočnými kilogramami teda zbytočne prichádzame o podstatnú časť vzácneho D-éčka.

Dostatok vitamínu D, aj dobrý pocit

Dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu, ktoré podporujú aj tvorbu dostatočného množstva vitamínu D, je základom pre zdravé fungovanie nášho organizmu – ide o najlepšiu prevenciu pred mnohými ochoreniami!

Neseďte teda doma, ale choďte von a hýbte sa! Okrem celkového upevňovania zdravia, získate (ako bonus) aj dobrú náladu, pretože aktívny pohyb v našom mozgu podporuje tvorbu serotonínu, hormónu šťastia.

 

Najnovšie články