Tehotenstvo a materstvo: Aj novorodenec potrebuje vitamín D

Uverejnené 23:14
novorodenec-vitamín-D

Výsledky vedeckých štúdií z posledných rokov, sú jasným dôkazom, že dostatočný príjem vitamínu D v období tehotenstva, je základnou prevenciou dlhodobých porúch kostného systému dieťaťa, aj iných závažných chorôb (roztrúsenej sklerózy, srdcových chorôb, cukrovky 1. typu, karcinómov a pod.). Preto je dôležité, aby mali tehotné mamičky počas celého obdobia gravidity zabezpečený dostatočný prísun slnečného vitamínu.

O tom, s akými zásobami vitamínu D sa dieťa narodí, rozhoduje stav výživy a obsah vitamínu D v tele matky.

Dvaja ľudia v jednom tele

270 dní tehotenstva delíme na trimestre (teda tri časti), pričom každý má svoje špecifiká. V zásade však platí, že kým kalorický príjem by mal byť v tomto období vyšší asi len o 20 %, príjem vitamínov, minerálov a stopových prvkov by mal byť oveľa vyšší. Platí to aj o vitamíne D.

Strava tehotnej ženy by mala byť vyvážená. Mala by sa skladať zo všetkých potrebných vitamínov, minerálov (napr. železa) a stopových prvkov. Ak budúca mamička nedokáže pokryť celkové spektrum odporúčaných živín, mala by – po konzultácii so svojím lekárom – zvážiť užívanie výživových doplnkov. Tie by však nemali byť náhradou pestrej a vyváženej stravy, a nemali by sa bez rozmyslenia kombinovať!

vitamín-D-tehotenstvo

Zdroje vitamínu D

Fyziologickým zdrojom vitamínu D je jeho tvorba pri slnení. Už 5 – 10 minút, počas ktorých vystavujeme tvár a pokožku rúk slnečným lúčom, dokáže zabezpečiť dostatočné množstvo vitamínu D v koži.

Iným zdrojom vitamínu D je potrava – v podobe rýb, vaječného žĺtka, mlieka a mliečnych výrobkov,  resp. fortifikovaných potravín. Materské mlieko má pomerne nízky obsah vitamínu D (približne 20 – 80 IU/l), no mliečne výživy ho ponúkajú asi 400 IU/l (teda niekoľkonásobne viac).

Tehotné ženy a novorodenci nemajú dostatok D-éčka

Výsledky výskumov dokazujú, že nedostatkom vitamínu D trpia všetky vekové skupiny obyvateľstva. Patria sem aj gravidné ženy, novorodenci a dojčatá. Ako uvádzajú autori M. Šašinka a K. Furková, výskum sérových koncentrácií a príjmu vitamínu D počas ťarchavosti, je podnetom na úpravu nárokov na dopĺňanie vitamínu D v tomto období.

Koľko vitamínu D potrebuje novorodenec, dojča?

Autori M. Šašinka a K. Furková (v práci Vitamín D v gravidite, u plodu a novorodenca) uvádzajú, že dojčatá u nás nie sú vystavované dostatočnému množstvu slnečného žiarenia. Z tohto dôvodu potrebujú na udržiavanie adekvátnych sérových koncentrácií kalcidiolu v krvi minimálne 200 IU za deň.

Toto množstvo však predstavuje u dojčených detí len minimálnu dávku. Americká pediatrická spoločnosť odporúča u dojčených detí až 400 IU denne (IU – medzinárodná jednotka).

Odlišná situácia je v prípade umelo živených dojčiat. Mliečne náhrady obsahujú 400 IU vitamínu D v jednom litri. Avšak, v prípade, že dieťa nevypije celý liter umelého mlieka denne, tiež mu hrozí nedostatok vitamínu D.

Dopĺňanie vitamínu D sa preto odporúča u obidvoch skupín novorodencov, už od prvých týždňov života, a to až dovtedy, kým denná strava neobsahuje aspoň 400 IU/24 h (približne do 24. mesiaca života). Tento životný úsek je v živote dieťaťa veľmi dôležitý, pretože množstvo vitamínu D v organizme rozhoduje o kvalite budúceho zdravia.

Nedostatok vitamínu D – má vplyv na moje dieťa?

Pri dlhodobom nedostatočnom prísune vitamínu D, vzniká u detí krivica. Tá sa v prvých mesiacoch života prejavuje mäkkosťou záhlavia, resp. väčšími rozmermi veľkej fontanely, ktorá ostáva otvorená aj po druhom roku života dieťaťa. Lebka má hranatý tvar, v strede ju (často) rozdeľuje ryha, na hrudníku (v mieste prechodu kostnej a chrupkovitej časti) vzniká tzv. rachitický ruženec. Postupne sa pridávajú deformity chrbtice panvy a končatín.

Rachitída vzniká najčastejšie v prvých dvoch rokoch života. Systém preventívnych prehliadok v našej krajine, ktorý je spojený so suplementáciou vitamínu D od 2. týždňa života dieťaťa, nám však umožňuje, aby sme sa týmto zdravotným problémom ľahko vyhli.

vitamín-D-tehotenstvo-3

Komplexné účinky slnečného vitamínu

Okrem prevencie rachitídy, vitamín D ovplyvňuje aj vývoj imunitného a nervový systém. Nedostatok slnečného vitamínu u detí, môže viesť k spomaleniu rastu, svalovej slabosti a k častým respiračným ochoreniam.

Navyše, ak máme nedostatok vitamínu D už v útlom detstve, v neskoršom veku nám reálne hrozia kardiovaskulárne ochorenia, obezita, onkologické ochorenia a pod.

Čo by mali vedieť mamičky?

Dojčené deti majú menej D-éčka

Zásoby vitamínu D, ktoré si prinesie novorodenec na svet z tela matky, vystačia zväčša na 8 týždňov. Aj preto sa so suplementáciou vitamínom D začína u všetkých novorodencov, bez ohľadu na spôsob výživy, a to od ukončeného 2. týždňa života dieťaťa.

Mimoriadne nízka koncentrácia vitamínu D v materskom mlieku, ale aj skutočnosť, že až u 47 % dojčiacich žien sa vyvinie deficit vitamínu D, spôsobuje, že dojčatá, ktoré sú kŕmené výlučne materským mliekom, majú väčšie riziko nedostatku vitamínu D, ako deti s náhradnou výživou.

Pomáha aj slnko

Za normálnych okolností, je aj u dojčených detí hlavným zdrojom vitamínu D slnečné žiarenie. Ani malé dieťa by sa preto nemalo vyhýbať slnečným lúčom. Nemalo by však ísť o klasické slnenie, keďže UV lúče sa dostávajú k dieťaťu aj v tieni, či polotieni.

Je vedecky dokázané, že na tvorbu vitamínu D stačí pobyt na slniečku v dĺžke desať minút denne.

vitamín-D-chrbtica-deti

Vitamín D – dobrý štart do života

Podávanie vitamínu D ako prevencia rachitídy a ďalších chronických ochorení, je pre zdravý vývoj detského organizmu nevyhnutné. Deťom od 2. týždňa života, sa v priebehu prvého roku a počas zimných mesiacov druhého roku života odporúča jedna, prípadne dve kvapky vitamínu D (600 – 800 IU vitamínu D).

V profylaxii je vhodné pokračovať až do troch rokov života. Niektoré štúdie uvádzajú trvanie až do osemnásteho roku života. U starších detí je vhodné dopĺňať vitamín D najmä v zimných mesiacoch.

Ako podávať vitamín D

Vitamín D je v tukoch rozpustná látka, preto ho treba podávať na lyžičke, s malým množstvom mlieka, alebo v malom množstve materského mlieka (20 – 30 ml). U detí vyživovaných mliečnou formulou, sa dávka vitamínu D upravuje podľa množstva vypitého mlieka.

Vitamín D pridávame na lyžičke do mlieka, a nie naopak, aby sme predišli priľnutiu olejového vitamínu na kovovú lyžičku. Podávanie vitamínu v čaji, alebo priamo na lyžičke, nemá účinok, rovnako nevhodné je podávanie kvapiek rovno do úst dieťaťa.

Dodržiavajte rady lekára

Je potrebné, prísne sa riadiť odporúčaniami lekára. Podávať dieťaťu len stanovené dávky vitamínu D. Nadmerný príjem vitamínu u detí vyvoláva intoxikáciu, ktorá môže spôsobiť závažné zdravotné komplikácie.

Spracované podľa:
MUDr. Juliana Ferenczová, prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.: Antirachitický účinok vitamínu D – praktické odporúčania pre pediatrickú prax, I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Prof. MUDr. Miroslav Šašinka,DrSc., Doc., MUDr. Katarína Furková,CSc.: Slnečný vitamín – pandémia nedostatku vitamínu D
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.: Vitamíny v tehotenstve, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava

 

Najnovšie články